Peter Gaillard, directiesecretaris Ordina

"De PGO MC was intensief, leerzaam en zeker ook confronterend. Daardoor was de PGO MC zeer de moeite waard."

Zie de brochure PGO-MC voor de volledige testimonial.

Jeroen Gelevert, managing consultant Berenschot

"In mijn adviespraktijk pas ik voortdurend kennis en vaardigheden toe die direct herleidbaar zijn tot stof uit een van de seminars of resultaten van de dialoog in mijn mentorgroep.”

Zie de brochure PGO-MC voor de volledige testimonial.

Adviseurs van ruim 100 adviesbureaus namen deel.

De Vrije Universiteit biedt sinds 1991 twee unieke opleidingen aan voor externe organisatie adviseurs. De Basisopleiding Management Consultant biedt beginnende adviseurs met twee à drie jaar ervaring de gelegenheid om basiskennis van het vakgebied te verdiepen en adviesvaardigheden te vergroten. Voor de ervaren, externe organisatie adviseurs wordt de Postgraduate Opleiding Management Consultant aangeboden. Voor beide opleidingen geldt: Dé opleiding voor extern adviseurs.

Basisopleiding (BMC)

Start november 2014

Zie voor meer informatie.

Postgraduate opleiding (PGO-MC)

Start september 2014:

Over de opleiding
De opleiding richt zich op kennisverbreding, verdieping en het vergroten van het verander- en interventierepertoire. Voor deelname aan deze opleiding is minimaal 5 jaar beroepservaring vereist.

De vijf blokken (met daarbinnen specialistische seminars) zijn:
- Strategie en Besturing
- Organisatie en Technologie
- Mens en Organisatie
- Adviseren en InterveniŰren
- Professionele Prominentie en Reflectie

Kennismaking: Meet the masters in consulting

Klik hier voor meer informatie:
- Meer informatie over PGO-MC en kennismaking


Taai vraagstuk zoekt lerende adviseurs
Voor deelnemers -30+, hoog opgeleid, eager to learn- aan onze postgraduate opleiding zoeken wij uitdagende adviesopdrachten. Het betreft opdrachten die vragen om meervoudig kijken, in duo's kunnen worden opgepakt en waar ongeveer 2x2 weken aan gewerkt kan worden. Begeleiding door toonaangevende hoogleraren van de Vrije Universiteit, met veel ervaring in de consulting industry.
Voor meer informatie: dr. Meindert Flikkema, programmaleider PGO MC, T 020 598 6189, m.j.flikkema@vu.nl).

Voor èn door adviseurs!

Contactadres
Vrije Universiteit / FEWEB
Management Consultant
Kamer 2A-17
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T 020 598 6075
F 020 598 6065
E-mail: pgo.mc.feweb@vu.nl
www.feweb.vu.nl/mancon

VUsie
VUsie is de vereniging van afgestudeerden van de Postgraduate Opleiding Management Consultancy van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen lid worden van VUsie. Het lidmaatschap geeft het recht tot het voeren van de titel: Master of Management Consultancy (MMC). Daarnaast biedt de vereniging haar leden een netwerk en een platform voor kennisdeling.